Newsletter
CYBERSECURITY & INNOVATIVE INFRASTRUCTURE Value added distribution
Klientiem

Mēs vērtējam IT drošības tirgu ik dienu, lai varētu atrasties tehnoloģiju attīstības smailē. Mūsu misija – palīdzēt organizācijām aizsargāt  digitālos aktīvus no ārējiem un iekšējiem draudiem, kā arī palīdzēt ievērot atbilstošos tiesību aktus un noteikumus. 

Savu misiju īstenojam sadarbībā ar partneriem, kuri apkalpo klientu IT infrastruktūru valsts un privātajā sektorā visa Baltijā.


Valsts sektorā esam ieviesuši risinājumus:

  • Ministrijās
  • Aizsardzības nozarē
  • Izglītības iestādēs
  • Enerģētikā / Komunālos pakalpojumos
  • Veselības aprūpē
  • Tiesībaizsardzībā
  • Valsts uzņēmumos un citās valsts iestādēs.

Privātajā sektorā mūsu risinājumi ir ieviesti visu nozaru uzņēmomos – bankās, finanšu institūcijās, apdrošināšanā, ražošanā, veselības aprūpē, enerģētikā, telekomunikācijās, transporta uzņēmumos, mazumtirdzniecībā, e-komercijā un cita veida uzņēmumos.


Labprāt sniegsim atsauksmes pēc pieprasījuma.