Naujienlaiškis
CYBERSECURITY & INNOVATIVE INFRASTRUCTURE Value added distribution
Privatumo politika

PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Atnaujinta: 2022 m. sausio 14 d.

 

Mes gerbiame Jūsų privatumą ir saugome Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes renkame šiame privatumo pranešime nurodytais tikslais (toliau – Privatumo pranešimas). Privatumo pranešimu paaiškiname, kokius duomenis apie Jus renkame, kaip šiuos asmens duomenis naudojame ir kokiomis sąlygomis duomenys gali būti atskleidžiami trečiosioms šalims. Mes taip pat paaiškiname, kaip saugome ir apsaugome Jūsų asmens duomenis nuo netinkamo naudojimo ir kokias teises Jūs turite savo asmens duomenų atžvilgiu.

 

1. Kas yra Jūsų duomenų valdytojas?

Hermitage Solutions, UAB, juridinio asmens kodas 300572207, adresas Žirmūnų g. 139A, 09120 Vilnius (toliau – „Hermitage Solutions“ arba „mes“) yra Jūsų asmens duomenų valdytojas.

 

2. Su kuo susisiekti kilus klausimams dėl asmens duomenų apsaugos?

Kilus klausimams dėl asmens duomenų apsaugos, kreipkitės į:

 

 • Hermitage Solutions, UAB
 • Adresas: Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius
 • El. p.: info@hermitage.lt

 

3. Kaip ir kodėl mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Vykdydami savo ekonominę veiklą, mes renkame asmens duomenis iš savo klientų, potencialių klientų, verslo partnerių (paslaugų teikėjų, gamintojų, perpardavėjų ir pan.), interneto svetainės lankytojų, mūsų organizuojamų renginių dalyvių, todėl esame laikomi duomenų valdytoju. Kaip duomenų valdytojas, šiuo Privatumo pranešimu mes Jus (duomenų subjektus) informuojame apie tikslus, kuriais vadovaujantis mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis bei nurodome tokio duomenų rinkimo teisinį pagrindą.

 

Mes galime rinkti ir tvarkyti žemiau išvardytus Jūsų asmens duomenis toliau nurodytais tikslais bei teisiniu pagrindu:

 Asmens duomenys

Tikslas

Teisinis pagrindas

Saugojimo laikotarpis

 

Prekių pardavimas ar paslaugų teikimas, bendradarbiavimas su verslo partneriais

Vardas, pavardė, atstovaujamas juridinis asmuo, pareigos, el. pašto adresas, tel. numeris, adresas, IP adresas

Sutarties sudarymas, prekių pardavimas ir įsigijimas, paslaugų teikimas ir gavimas

 

Buhalterinė apskaita, įskaitant sąskaitų išrašymą ir teikimą

Sutarties sudarymas ir vykdymas


Teisės aktų reikalavimų vykdymas

Tiek, kiek reikalinga siekiant įvykdyti konkrečią užduotį bei užtikrinti mūsų teisių įgyvendinimą, bet ne ilgiau nei 10 metų (sutarties sudarymo atveju, šis terminas yra skaičiuojamas po sutarties pasibaigimo)

Komunikacija su mumis

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. numeris, žinutės turinys, data ir laikas, susirašinėjimo turinys

Jūsų prašymo, užklausos ar skundo sprendimas

Sutikimas

Tiek, kiek reikalinga siekiant įvykdyti konkrečią užduotį bei užtikrinti mūsų teisių įgyvendinimą, bet ne ilgiau nei 10 metų

Tiesioginė rinkodara

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. numeris, atstovaujamas juridinis asmuo

Informuoti Jus apie mūsų prekes, paslaugas, renginius bei kitas naujienas, taip pat verslo partnerių pasiūlymus

Sutikimas

Iki sutikimas bus atšauktas

 

 


 

4. Iš kur mes gauname asmens duomenis? 

Jūsų asmens duomenis gauname, kai asmens duomenis pateikiate Jūs patys, pvz., skambindami, rašydami mums, atvykdami pas mus, naršydami mūsų interneto svetainėje, pateikdami savo dokumentus, registruodamiesi bei dalyvaudami mūsų renginiuose ir pan.

Jūsų asmens duomenis taip pat gauname iš kreditingumą vertinančių įmonių, kontaktinės informacijos paslaugų teikėjų, viešai prieinamų šaltinių, pvz., laikraščių ir kitų naujienų šaltinių, viešųjų registrų, profesionalios socialinės žiniasklaidos tinklų, valdžios institucijų ir įmonių tinklalapių.

 

5. Kam mes atskleidžiame arba perduodame duomenis, ar juos perduodame už ES arba EEE ribų?

Jūsų asmens duomenys nebus atskleisti jokiems asmenims, išskyrus mūsų verslo partnerius (paslaugų teikėjus, gamintojus, perpardavėjus ir pan.), be kurių negalėtų veikti mūsų interneto svetainė, nebūtų galima suteikti paslaugų, parduoti prekių ir pan.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, tačiau tik tada, kai to reikalauja galiojantys įstatymai arba siekiant užtikrinti mūsų teises bei teisėtus interesus, taip pat mūsų darbuotojų, klientų, verslo partnerių teises ir interesus.

 

Mūsų verslo partneriai tvarko asmens duomenis tokia apimtimi, kuri būtina atitinkamos sutarties įvykdymui. Už savo partnerių veiksmus Jūsų asmens duomenų atžvilgiu mes atsakome, kaip už savuosius.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, pvz. Jums užsisakius mūsų naujienlaiškį, taip pat, po mūsų organizuojamų renginių Jūsų asmens duomenis gali būti perduoti mūsų verslo partneriams (pvz. gamintojams), kad jie galėtų pateikti Jums savo pasiūlymus ir pan.

 

Atskirais atvejais Jūsų asmens duomenis galime perduoti už ES ar EEE ribų. Visgi, tais atvejais, kai asmens duomenis perduosime už ES, EEE ribų, mes užtikrinsime, kad perduodant duomenis būtų laikomasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento V skyriuje nustatytų sąlygų.

 

6. Kiek ilgai mes saugome duomenis?

Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šiame Privatumo pranešime nurodytais tikslais. Mes reguliariai peržiūrime poreikį saugoti asmens duomenis, atsižvelgdami į teisės aktų keliamus reikalavimus. Detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų saugojimo terminus yra pateikiama šio privatumo pranešimo 3 punkte.

 

 7. Kaip mes apsaugome duomenis?

Mes imamės reikiamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume tvarkomų asmens duomenų apsaugą.

 

8. Kokios Jūsų kaip duomenų subjekto teisės?

Jūs kaip duomenų subjektas turite žemiau nurodytas teises:

  1. teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes apie Jus tvarkome;
  2. teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
  3. teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
  4. teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
  5. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu ir teisę netrukdomai persiųsti juos kitam duomenų valdytojui (teisę į asmens duomenų perkeliamumą);
  6. teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
  7. teisę atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
  8. teisę, reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu asmens duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas;
  9. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

 

Visi prašymai, paklausimai ir reikalavimai dėl šioje dalyje minimų teisių ir jų įgyvendinimo turi būti pateikiami raštu el. paštu info@hermitage.lt  arba registruota pašto korespondencija adresu Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius.

  

9. Slapukų naudojimas

Šioje interneto svetainėje yra naudojami slapukai. Slapukai (angl. cookies) – tai tekstiniai failai, kurie Jūsų sutikimu įrašomi į įrenginio naršyklę, kai Jūs naršote interneto svetainėje ir renkantys informaciją apie Jūsų naršymą. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą galite rasti čia

 

10. Privatumo pranešimo pakeitimai

Pakeitus šį privatumo pranešimo, atliktų pakeitimų datas pažymėsime naujoje privatumo pranešimo versijoje. Tuo atveju, jei pakeitimai bus žymūs, apie juos papildomai galime informuoti kitais būdais, pvz., el. paštu arba paskelbiant pranešimą mūsų svetainėje.

 

Rekomenduojame reguliariai apsilankyti mūsų svetainėje ir atkreipti dėmesį į galimus privatumo pranešimo pakeitimus.